همکاری با ما
  • پارس الکترو بختگان تابلو


در صورت تمایل برای همکاری با مجموعه ما از طریق ثبت سفارش یا اشتغال در مجموعه ما یا دریافت نمایندگی از راه های زیر می توانید در ارتباط باشید.


مراجعه حضوری با هماهنگی قبلی:

شیراز، خیابان ستارخان، نبش کوچه 22، مجتمع شیراز مال، طبقه ششم، واحد 605